Legislatie Europeana

Tratatul privind Uniunea Europeană, Tratatul privind funcționarea Uniunii europene si Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii EuropeneDetalii: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=RO Strategia Uniunii Europene pentru egalitatea între femei şi bărbaţi 2010-2015Această strategie este rezultatul Foii de parcurs 2006-2010 pentru egalitatea între femei şi bărbaţi. Aceasta reia priorităţile definite în carta femeilor, constituie programul de lucru al Comisiei şi descrie acţiunile-cheie

Cu ce vă putem ajuta?

Contactați-ne la cel mai apropiat  birou sau online.