Parteneri de Proiect

Asociația Română pt.  Transferul Tehnologiei și  Inovație (ARoTT)

ARoTT este o organizație profesională, non-guvernamentală si non-profit de transfer tehnologic și  inovație.

ARoTT are  43 membrii (Universități, Centre R&D, Centre TT , Camera de Comerț și Industrie), 18 proiecte inovative, 24 proiecte transfrontaliere si 5 proiecte de formare. ARoTT a implementat ca partener  sau LP câteva proiecte ce se adresau în mod  direct dezvoltării antreprenoriatului în zona  transfrontalieră româno-bulgară, proiecte finanțate sub Programele CBC 2007-2013 sau sub  Programul Național pt. Dezvoltarea Resurselor Umane.

Experiență anterioară în finanțare  UE:

1. Fondul European de Dezvoltare Regională , RO-BG Ro-Bg, Programul CBC 2007-2013, “Sprijinirea cooperării  transfrontaliere în promovarea mediului de afaceri și  identitatea regiunii Dolj-Olt-Pleven-Vidin- Montana”, cod MIS 32, ID: 1-3.1-10

2. Fondul European de Dezvoltare Regională , RO-BG Ro-Bg  Programul CBC 2007-2013, ” Energia verde – un dispozitiv de prevenire a modificărilor climatice și pt.  creșterea bunăstării  economice si sociale”, cod MIS 65 / 1-2.1-7

3.  Fondul European de Dezvoltare Regională , RO-BG Ro-Bg  Programul CBC 2007-2013 „Centre  de Informare Pleven – Craiova – Slatina, podul dintre cele 2 țări” cod MIS 630, ID :2-3.1-5

4. Fondul European de Dezvoltare Regională , RO-BG Ro-Bg Programul CBC 2007-2013 “Turism tematic transfrontalier – oportunitate de dezvoltare si promovare a identității  regionale Dolj, Olt, Mehedinti, Vidin, Montana, Vraca, Pleven” Cod MIS  663, ID: 1-3.1-

5. Fondul European de Dezvoltare Regională , RO-BG Ro-Bg  Program CBC 2007-2013 “Calea vinului”, Proiect MIS ETC Cod 199 /2(3i)-3.1-9

6. Programul Interreg V-A România-Bulgaria – “ Management  de risc pt. Infrastructurile la Scară Largă din zona transfrontalieră Româno-  Bulgară”

7. ERDF, Polul Automobilistic de Competitivitate din regiunea Sud Vest Oltenia – “Cercetări în vederea implementării unui sistem de mentenanță avansată pentru industria automobilelor  în scopul creșterii gradului de competitivitate” [Cercetare pt.  Implementarea unui sistem de mentenanță avansat pentru creșterea competitivității în industria automobilelor ], cod SMIS : 50138.

Asociația Mereu pentru Europa, (FEA)

FEA este o organizație  non-guvernamentală , non-profit și  apolitică. A fost fondată cu scopul de a sprijini organizațiile, autoritățile si cetățenii în procesul de integrare în UE.

 

Principalele  obiective ale FEA sunt: Facilitarea accesului  cetățenilor la informare în toate domeniile de activități UE; Asistarea SME și altor organizații  și instituții în pregătirea și implementarea de proiecte; Stimularea  parteneriatelor și rețelelor; Dezvoltarea regională prin dezvoltarea  HR si CVT; Dezvoltarea spiritului antreprenorial  in regiune; Îmbunătățirea calității educației.

FEA este  un ONG cu experiență vastă atât în implementarea de proiecte europene (7 proiecte acordate ca și  beneficiar si 11 proiecte ca partener) cât și în realizarea de activități de dezvoltare a resurselor umane,  incluziune socială de oameni din  categorii dezavantajate și acțiuni privind dezvoltarea antreprenoriatului  în regiune.

FEA este autorizată ca furnizor de  training  pentru organizarea de traininguri în abilități antreprenoriale, abilități în domeniul calculatoarelor, abilități pt. limba engleză  și altele (circa  1,000 persoane  instruite) si furnizor acreditat de consiliere vocațională si psiho – pedagogică, ghidare  în carieră  în mod individual sau colectiv ( peste  2,000 de persoane  au beneficiat de servicii de consiliere).

FEA are experiență în  coordonarea  centrelor de afaceri, manageriază un centru de antreprenoriat in Craiova, centru înființat prin  Programul Operațional de Dezvoltare a Resurselor  Umane,  Domeniu Major de Intervenție 3.1. (20 companii nou  inființate).

Din 2008  găzduim centrul de informare Europe Direct Craiova  si în această perioadă, am avut rezultate ca: 26 publicații tipărite (broșuri, newsletters -uri, etc.) in peste 10.000 copii, 26 ateliere, 9 ediții ale Micului Cetățean UE (eveniment regional organizat pe  9 mai în fiecare an),  peste 140 contribuții  în mass- media regională și multe altele.

De asemenea,  FEA  are o mare  expertiză în dezvoltarea si managerierea  parteneriatelor cu entitățile locale, regionale si transnationale

Experiență anterioară în finanțare UE:

Proiect finanțat de Comisia UE ca Decizia C (2012) 4158  din 21/06/2012 pentru finanțarea structurilor gazdă  – Centre de Informare Europe Direct din UE pt. 2013-2017.

ESF, Programul Operațional RO de Dezvoltare a Resurselor Umane– PROFEM – Promovarea femeilor pe piața de muncă în regiunea  Sud Vest Oltenia

ESF, Programul Operațional RO de Dezvoltare a Resurselor Umane – TRAVAIL- tranziția de la școală la viața activă  cu scopul integrării în muncă a liceenilor  din Dolj

CENTRU INOVATIV DE AFACERI INNOBRIDGE (INNOBRIDGE BIC)

BIC INNOBRIDGE  are experiență  in organizarea de: Conferințe pentru  Inovare în Afaceri, târguri tematice, traininguri și ateliere pentru start-up-uri și antreprenori  tineri, menite să le îmbogățească  competențele. S-a oferit și Metodologie  pentru reuniuni de screening menită să  identifice nevoile antreprenorilor  și bazate pe acestea  Centrul a  organizat consultații  ale antreprenorilor cu cei care caută locuri de muncă în domeniile nevoilor  identificate.

BIC INNOBRIDGE a stimulat proiectul  MIS ETC Cod 629, având ca obiectiv principal  contribuția la dezvoltarea comună a zonei transfrontaliere socio-economice  sustenabile și  construirea unei regiuni transfrontaliere integrate.  Astfel,  implicarea in proiectul CCIs  va adăuga valoare  sinergiilor și  sustenabilitate  rezultatelor. Conform resurselor umane  și ICT și expertizei  antreprenoriale dobândite  în cadrul proiectului INNOBRIDGE, unde s-a înființat Centrul,  BIC  va putea oferi informații legate de  legislația românească  pentru oamenii  interesați  de mobilitatea  în muncă în România. Personalul BIC INNOBRIDGE are capacitatea de a organiza și de a găzdui  diferite tipuri de evenimente, legate de  CCIs în Bulgaria si România.

Experiență de finanțare anterioară UE:

1. Program care a acordat finanțare: ERASMUS +, denumire Proiect Antreprenorii Verzi Europa, cod 2015-1-UK01-KA201-013501

2. Program care a acordat  finanțare: Interreg V-A România-Bulgaria, denumire Proiect :  Managementul Riscului pt. Infrastructurile  la ScarăLargă din zona  transfrontalieră  româno -bulgară , cod Proiect : 15.3.1.017

Cu ce vă putem ajuta?

Contactați-ne la cel mai apropiat  birou sau online.