Obiectivele Proiectului

 

1. Imbunătățirea bazei de cunoștiințe legate de industriile creative si culturale, precum si barierele de mobilitate in muncă din zona CBC prin 2  studii cuprinzătoare.

2. Dezvoltarea abilităților si cunoștiințelor a 220 persoane din zona CBC ce lucrează in industriile creative si culturale cu scopul de a-și creștere șansele de mobilitate in muncă.

3. Sprijinirea a 120 de profesioniști din zona CBC, ce lucrează in industriile creative si culturale, pentru a-și dezvolta experiența transfrontalieră.

4. Creșterea nivelului de conștientizare pentru  218 cetățeni pentru oportunitățile de angajare si mobilitate in muncă în industriile  creative si culturale transfrontaliere prin târguri de locuri de muncă si  vizite.

5. Încurajarea angajării tinerilor pentru 200 de studenți din industriile creative și culturale din zona CBC.

6. Creșterea nivelului de  informare pentru  22.000 cetățeni privind angajarea si mobilitatea in muncă  din industriile creative și culturale transfrontaliere printr-o campanie de ifnormare intensivă (site web, campanie media, promoționale).

Cu ce vă putem ajuta?

Contactați-ne la cel mai apropiat  birou sau online.