Acces pentru partenerii de proiect

Asociația Română pentru Transferul Tehnologiei si Inovație Profesională

Organizație non-guvernamentală si   non-profit pentru inovației si transfer  tehnologic

detalii
Asociația Mereu pentru Europa

Ofera sprijin organizațiilor, autorităților si cetățenilor in procesul de integrare in UE

detalii
Centrul de Inovației in Afaceri Innobridge

Contribuie la dezvoltarea comună a unei zone transfrontaliere socio-economice  sustenabile si  construirea unei regiuni transfrontaliere integrate

detalii

activităţi

Studii

Identificarea si evaluarea  activităților economice si  securității,  ocuparea forței  de muncă, taxe si probleme financiare legate de  industriile culturale  si creative.

Vizite transfrontaliere

Organizarea de vizite transfrontaliere pentru schimb de experiențe între profesioniștii din industriile creative si culturale.

Târguri de locuri de muncă integrate

Creșterea nivelului de conștientizare  despre  ocuparea forței de muncă si oportunități de mobilitate in muncă   in  industriile transfrontaliere creative si culturale.

Caravane educationale
în universități

Incurajarea angajării tinerilor  in industrii creative si culturale din zona transfrontalieră.

Informatii si publicitate

Asigurarea  impactului  activităților din proiect față de  populația din regiunea  transfrontalieră.

Romania
 • Asociația Română pentru Transferul Technologiei si Inovatiei (ARoTT)
  str. Stefan cel Mare, Nr. 12, mun. Craiova , jud. Dolj

 • 004 0769 272790

Romania
 • Asociația Întotdeauna pentru Europa (MPE)
  str. Electroputere, Nr. 21, mun. Craiova , jud. Dolj

 • 004 0351 176824

Bulgaria
 • Centrul de Inovare in Afaceri Innobridge (INNOBRIDGE BIC)
  bd. 3A Tsar Ferdinand , municipiul Ruse, district Ruse

 • 00359 82 82 58 75