Достъп за партньорите на проекта

Румънската асоциация за трансфер на технологии и професионална иновация

неправителствена и нестопанска организация за иновации и трансфер на технологии

Детайли
Сдружение Винаги за Европа

предлага подкрепа на организации, власти и граждани в процеса на интегриране в ЕС

Детайли
Иновационен център за бизнес иновации Innobridge

който допринася за съвместното развитие на устойчив социално-икономически трансграничен регион и изграждането на интегриран трансграничен регион

Детайли

Дейности

Обучения

Развиване на умения и знания за развитието на частния бизнес или за работа в творческите и културните индустрии в трансграничния регион.

Трансгранични посещения

Организиране на трансгранични посещения за обмен на опит между творци и професионалисти в областта на културата

Интегрирани панаири за работни места

повишаване на осведомеността, относно възможностите за заетост и трудова мобилност в творческите и културните трансгранични индустрии.

Центрове за поддръжка на
творчески индустрии

Осигуряване на осезаема и устойчива подкрепа за инициативи, които подпомагат развитието на трансграничните културни и творчески индустрии.

Обучаващи каравани
в университетите

Насърчаване на младите хора да се занимават с творческа и културна индустрия в трансграничния регион.

Информация и публичност

Осигуряване на въздействието на проектните дейности върху населението в трансграничния регион.

Romania
 • Румънската асоциация за трансфер на технологии и иновации (ARoTT)
  Ул. Стефан чел Маре, № 12, общ. Крайова, окръг Долж

 • 004 0769 272790

Romania
 • Сдружение Винаги за Европа (MPE)
  Ул. Електропутере, № 21, общ. Крайова, окръг Долж

 • 004 0351 176824

Bulgaria
 • Иновационен център за бизнес иновации Innobridge (INNOBRIDGE BIC)
  Бул. Цар Фердинанд 3А, общ. Русе, обл. Русе

 • 00359 82 82 58 75