ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ ВЪВ ВИДИН, МОНТАНА, ВРАЦА, ПЛЕВЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО И РУСЕ

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С КУЛТУРНИТЕ И ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ ВЪВ ВИДИН, МОНТАНА, ВРАЦА, ПЛЕВЕН, ВЕЛИКО ТЪРНОВО И РУСЕ

how can we help you?

Contact us at the office nearest to you or online.