контакт

 • Румънската асоциация за трансфер на технологии и иновации (ARoTT)
  Ул. Стефан чел Маре, № 12, общ. Крайова, окръг Долж
 • 004 0769 272790

форма за контакти

contact_mpe

контакт

 • Сдружение Винаги за Европа (FEA)
  Ул. Електропутере, № 21, общ. Крайова, окръг Долж
 • 004 0351 176824

форма за контакти

contact_bic

контакт

 • Иновационен център за бизнес иновации Innobridge (INNOBRIDGE BIC)
  Бул. Цар Фердинанд 3А, общ. Русе, обл. Русе
 • 00359 82 82 58 75

форма за контакти