Цели на проекта

1. Подобряване на базата от знания, свързана с творческите и културните индустрии, както и

бариерите пред трудовата мобилност в района на ТГС чрез 2 всеобхватни проучвания.

2. Развиване на уменията и знанията на 220 души в района на ТГС, работещи в творческата

и културната индустрия, за да се увеличат шансовете им за трудова мобилност.

3. Подпомагане на 120 професионалисти от ТГС, работещи в творческата и културната

индустрия, за да развият своя трансграничен опит

4. Повишаване на осведомеността за 218 граждани относно възможностите за работа и трудовата мобилност в трансграничните творчески и културни индустрии чрез панаири на труда и посещения.

5. Насърчаване на младежката заетост за 200 студенти в творческата и културната индустрия в района на ТГС.

6. Повишаване нивото на информация за 22 000 граждани относно заетостта и трудовата мобилност в трансграничните творчески и културни индустрии чрез интензивна кампания (уебсайт, медийна кампания, промоционална кампания).

С какво можем да ви помогнем?

Свържете се с нас в най-близкия офис или онлайн.