Резултати

Очакваните резултати допринасят пряко за постигането на показателя с резултатите от програмата:

– 220 души, обучени да увеличат шансовете за трудова мобилност;

– 120 участници в трансгранични събития (панаири за работни места и бенефициенти на творчески центрове);

– 218 души, участващи в трансгранични събития (панаири за работни места и посещения);

– 200 младежи, участващи в мероприятия за предотвратяване на младежката безработица (каравани за обучение);

– 22000 души са информирани за заетостта  и трудовата мобилност в трансграничните творчески и културни индустрии.

– принос от 4.55% за показателя за резултатите, който е по-висок от приноса от 4.12% към финансовия индикатор.

С какво можем да ви помогнем?

Свържете се с нас в най-близкия офис или онлайн.