Дейности по проекта

 

А1. Подготовка на проекта

А2. Управление на проекта

A3. Изготвяне на външно експертно проучване за идентифициране и оценка на икономическите дейности, свързани с културните и творческите индустрии в целевата трансгранична зона RO-BG

А4. Изготвяне на външно експертно проучване за определяне на специфичните аспекти на законодателството в Румъния и България по отношение на социалното осигуряване, фалитите, данъците и финансовите проблеми

A5. Организиране на обучение за румънски служители в творческата и културната индустрия

A6. Организиране на обучение за български служители в творческата и културната индустрия

A7. Организиране на трансгранични посещения за обмен на опит на професионалисти в творческата и културната индустрия

A8. Организиране на панаири на труда в интегрирания трансграничен регион

A9. Изготвяне на външна дейност с аудио и видео промоционални дейности, свързани с панаирите на труда

A10. Създаване на 2 трансгранични центъра за подпомагане на дейности и заетост в културните и творческите индустрии

A11. Разработване като външна дейност на уеб сайт, който действа като интерактивна платформа за предоставяне на убедителна информация и за насърчаване на творческата и културната индустрия

A12. Организиране на образователни каравани в университетите в Крайова и Русе за насърчаване на заетостта на младите хора в творческата и културната индустрия

A13. Информация и публичност

С какво можем да ви помогнем?

Свържете се с нас в най-близкия офис или онлайн.